Den norsk-svenske grense

Riksgrense mellom Norge og Sverige / From Wikipedia, the free encyclopedia

Den norsk-svenske grense (i Norge kalt svenskegrensa/svenskegrensen, i Sverige kalt Norska gränsen) er riksgrensen mellom Norge og Sverige. På land er den 1630 km lang[1] regnet fra innerst i Iddefjorden i Østfold til Treriksrøysen i Storfjord i Troms; i tillegg kommer avtalt delelinje i selve fjorden og ut i skjærgården sør for Hvaler.

Norway_Borders.png
Norges riksgrenser

██ Svenskegrensen

██ Finskegrensen

██ Russegrensen

Svinesund10okt2004ny.jpg
Broene på Svinesund med Norge t.h
lossy-page1-250px-Del_av_kart_over_norsk-svensk_grense_1754.tif.jpg
Del av kart over svenskegrensen nordligst i Østfold fra 1754. Riksarkivet

Det er den nest lengste riksgrensen mellom to land i Europa (etter grensen mellom Ukraina og Russland). Store deler av riksgrensen går i ubebodde strøk, fra Østfold til Trysil gjennom skogsområder, lenger nord hovedsakelig gjennom fjellområder.