Tønder (slekt)

From Wikipedia, the free encyclopedia

Tønder er en dansk-norsk slekt med opphav i den danske (den gang slesvigske) landsbyen Tønder i Sønderjylland, hvorfra Christopher Nielssen (1587–1656) kom da han flyttet til Norge og døpte sine sønner Tønder. En del av hans etterkommere har havnet i Danmark igjen, så det finnes Tøndere begge steder. Slektens etterkommere tilhørte embetsstanden i Norge i flere generasjoner.[1][2]

Quick facts: Tønder, Opprinnelsessted, Nåværende land...
Tønder
OpprinnelsesstedTønder, Danmark
Nåværende landNorge, Danmark og USA
Close

Flere av slektens etterkommere har hatt sentrale offentlige embeter i både Norge og Danmark, særlig innen militæret og kirken. Mange Tøndere har også vært godseiere i begge land.[3]