For faster navigation, this Iframe is preloading the Wikiwand page for Tanum kirkes heraldikk.

Tanum kirkes heraldikk

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Peder Iversøn til Fritsøe Foto: Arnstein Rønning
Peder Iversøn til Fritsøe
Margrethe Breide - disse har felles gravstein i Hedrum kirke
Margrethe Breide - disse har felles gravstein i Hedrum kirke
Tanum kirke i Brunlanes
Tanum kirke i Brunlanes

Tanum kirkes heraldikk vil her si våpenskjold som finnes i Tanum kirke i Brunlanes, Larvik kommune.

Ekteparet Peder Iversøn til Fritsøe (også kalt Fresje, Fritsø, Fritzø og Fritzøe) og Margrethe Breide gav i 1601 ei altertavle til denne kirken, der deres nærmeste aners slektsvåpen er avbildet. Det dreier seg om slektene Baden, Galde (Galle), antakelig Graa(e) og Friis, som besteforeldrene til Peder Iversøn til Fritsøe tilhørte. Dessuten slektene Breide, Holk (Holck) og Emmiksen (2), som besteforeldrene til Margrethe Breide tilhørte. Allerede i 1685 ble imidlertid tavla overmalt, og det ble besørget av ingen ringere enn Ulrik Fredrik Gyldenløve.

Restaurering av altertavla

I 1967 fikk Riksantikvaren tavla til oppussing. Martha Horne Smith sto for restaureringen. Det stod da å lese: "Augistissimo rege Christiano Quinto regnate, prorege Uldrico Frederico Gyldenlew Templi Patrone, viceprorege domino Justo Hoeg". Ved hjelp av røntgen fant man ut at tavla var overmalt. I tillegg til 8 våpenskjold, fant man også at det hadde stått følgende: "Gud ver Dig Peder Iversøn oc Margrete Breide blid Som lod mig giøre oc gaff mig hid. Actum Fridtsiø den 26 Augusti 1601".

Oppdagelsen avdekket at mormor til Margrete Breide ikke var Barbara von der Wisch, som tidligere antatt, men hennes svigerdatter, Karen Wulfsdatter Holck, som var gift med Barbaras sønn, Claus Emmiksen, jfr Aftenposten 13.12.1969.

Peder Iversøn til Fritsø

Peder Iversøn var sønn av Iver Jenssøn til Fritsø, i seinere tid også kalt Baden. Han var født på Fresje i 1551 – "Torsdagen næst for St Pauli Converthoris dag". Peder studerte i Rostock, gikk seinere inn i Marinen.

24. des 1599 fikk Peder Iverssøn til Fritsø forleningsbrev på "K. Maj.s og Norges Krones Gods" i Brunla len, samt to gårder Agerøen og Dragøen på Agdesiden "som er det Gods, Fru Gyrvild Fadersdatter for nogen Tid siden har skjødet og afhændet til K. Maj. og Kronen. For den visse Rente og Indkomst af samme Gods skal han aarlig fra Philippi & Jacobi Dag 1599 og saa fremdeles give i Afgift 80 Daler og samme levere paa Akershuus med den anden Afgift, som han aarlig giver af forne Brunla Len".

I brev av 8. januar 1617 blir Peder Iverssøn til Fritsø benevnt som "afgagne" – han er mao død.

Det enkelte punkt under her tilhører tilsvarende nummererte bilde helt nederst.

I Baden

PI FF = Peder Iversøn(s) FarFar

Det malte våpenet viser i blått skjold et sølv muslingskall under en liggende gull halvmåne. På hjelmen åtte naturfargede påfuglfjær.

Dette er våpenet til Peders farfar, bispelensmann i Ellinge, Jens Lauridsen (Baden). Da våpenet minner mye om det gamle våpenet til slekten Jernskjegg[død lenke], har dette navnet også blitt hengende ved Iver Jenssøn til Fritsøe og hans sønn Peder.

I likprekenen til Peder Iversøn er besteforeldrene oppført som befalingsmann på Ravnløse og Hersholm Jens Lauriitsøn til Odenstrop og hustru Karen Marcusdatter. Oldeforeldre på farsiden er oppført som Laurits Pedersøn til Odenstrop og Maren Juel til Gjørsløv.

II Galde (Galle)

PI MF = Peder Iversøn(s) MorFar

Det malte våpenet viser i sølv skjold en blå sparre omgitt av tre femoddete røde stjerner. På hjelmen to vesselhorn vekselvis delt av rødt og sølv.

Peder Iversøn var sønn av Karen Galde (Galle) til Tomb. Dette er våpenet til Karens far, Oluf (Olav) Galde (Galle) til Tomb.

Karine Galde var datter av Olav Svensson Galle til Tomb og Ulvhilde Henriksdatter Friis. Olav Galle til Tomb i Råde var lensherre over Akershus og stattholder sønnafjells 1525-27. Han døde i 1531. Sven Galle – far til Olav – var høvedsmann på Akershus i 1470.

III Graa (?)

PI FM = Peder Iversøn(s) FarMor

Det malte våpenet viser i blått (eller sølv ?) skjold en liggende halvmåne omgitt av tre femoddete stjerner, alt av gull. På hjelmen syv naturfargede påfuglfjær.

Dette våpenet er en liten nøtt. I likprekenen til Peder er farmoren oppført som Karen Marcusdatter. Det er blitt antydet at hun var av slekten Beeske, men det mest sannsynlige er at hun het Karen Jørgensdatter og var av slekten Graa(e).

Det som gjør det hele ekstra vanskelig, er at det på gravplaten til Iver Jenssøn til Fritsø (Peders far), er satt inn et våpen for hans mor, som ligner veldig på dette som er avbildet i Tanum kirke, men som har en "måne" som er hvelvet den andre veien, se bilde 3.a. Det har dessuten to vesselhorn som hjelmtegn, mens våpenet i Tanum kirke har 7 påfuglfjær. Et nøyaktig likt våpen finnes på gravsteinen til Peders søster, Jomfru Ulvilde til Meløe (hvelvet måne og vesselhorn).

Peders gravstein i Hedrum kirke har imidlertid nøyaktig samme liggende måne og 7 påfuglfjær på hjelmen som våpenet i Tanum kirke. For å gjøre dette fullstendig kaotisk, finner vi den eldste av disse avbildingene i ei bok påbegynt på Fresje på midten av 1500-tallet – i dag i "Den arnamagnæanske samling". Der er månen hvelvet som på gravsteinene til Iver Jenssøn og datteren Ulvilde til Meløe, men her finner vi på hjelmen 8 påfuglfjær.

IV Friis

FI MM = Peder Iversøn(s) MorMor

Det malte våpenet viser skjoldet delt i rødt og blått av en (heraldisk) venstreskråbjelke som er sjakkbrettmønsteret av svart og sølv. På hjelmen to blå (skrådelte ?) vesselhorn.

I likprekenen til Peder Iversøn står følgende når det gjelder hans mormor: Ulfvilde Henriksdaatter Friis til Oden i Judland gift med Oluf Galde til Tomb. Men det skal visstnok være Henrik Fris Elen(d)sson til Holme (Holma), Brastad i Båhuslen, som er far til Ulfvilde (Ulfhilde) (NST for 1992).

Våpenet ligner mye på det som ble ført av Friis "fra Haraldskjær". Dette har en sort/hvitt sjakktavlet (sjakkbrettmønsteret) skråbjelke mellom blått over rødt - eller omvendt (slik som her). På hjelmen to vesselhorn som er tverrdelt rødt/sjakktavlet og sjakktavlet/blått, som regel med en påfuglfjær mellom hornene og tre påfuglfjær som peker utover fra hvert horn. Dette siste mangler her, men vi kan på det samme våpenet angitt på Iver Jenssøns gravplate i Hedrum kirke (bilde 4.a) tydelig se sjakkmønsteret på hornene.

Det var forøvrig mange adelige FRIIS-slekter i Danmark.

V Breide

MB FF = Margete Breide(s) FarFar

Det malte våpenet viser i rødt skjold en opprett sølv løve med gull krone på hodet. På kront hjelm en løve som i skjoldet.

Far til Margrete Breide var Joachim Breide til Vargård +1574. Margetes farfar var Hans Breide til Hejls Vargård +1522.

VI Emmiksen

MB MF = Margrete Breide(s) MorFar

Det malte våpenet viser skjold (heraldisk) venstre skrådelt av blått og gråverksmønster (?). På hjelmen en stilk med tre røde tistler (?). Sven Tito Achen, Danske adelsvåbener (1973) side 431, har murverk og opprinnelig visstnok sjakkbrettmønsteret i 2. felt.

Mor til Margrete Breide var Emerence Emmiksen +1567. Margretes morfar var Claus Emmiksen til Tyrstrup +1541.

VII Emmiksen

MB FM = Margrete Breide(s) FarMor

Det malte våpenet er det samme som nr 6, men med skjoldets innhold speilvendt.

Margretes farmor var Tale Emmikesdatter Emmiksen.

VIII Holck

MB MM = Margrete Breide(s) MorMor

Det malte våpenet viser i sølv skjold en rød sparre dannet av syv teglsteiner. På hjelmen syv faner vekselvis av sølv og rødt.

Margretes mormor var Karen Volfsdatter Holck – enke 1465.

Foto av våpenskjold

 • I Jens Lauridsen Baden Foto: Arnstein Rønning
  I Jens Lauridsen Baden
 • II Oluf Galde (Galle) til Tom(b)
  II Oluf Galde (Galle) til Tom(b)
 • III a Karen Marcusdatter/ Jørgensdatter GRAA (?)
  III a Karen Marcusdatter/ Jørgensdatter GRAA (?)
 • IV a Ulvilde Friis
  IV a Ulvilde Friis
 • V Hans Breide til Hejls Vargård
  V Hans Breide til Hejls Vargård
 • VI Claus Emmiksen til Tyrstrup
  VI Claus Emmiksen til Tyrstrup
 • VII Tale Emmiksdatter Emmiksen
  VII Tale Emmiksdatter Emmiksen
 • VIII Karen Volfsdatter Holck
  VIII Karen Volfsdatter Holck
 • III b Karen Graa(?) Gravsteinen til Iver Jensøn, Hedrum kirke
  III b Karen Graa(?) Gravsteinen til Iver Jensøn, Hedrum kirke
 • IV b Våpenskjold Friis, Hedrum kirke
  IV b Våpenskjold Friis, Hedrum kirke

Se også

Litteratur

 • A. Thiset og P.L. Wittrup: Nyt dansk Adelslexikon, København 1904
 • H. Storck: Dansk Vaabenbog, København 1910
 • S. T. Achen: Danske adelsvåbener, København 1973
{{bottomLinkPreText}} {{bottomLinkText}}
Tanum kirkes heraldikk
Listen to this article

This browser is not supported by Wikiwand :(
Wikiwand requires a browser with modern capabilities in order to provide you with the best reading experience.
Please download and use one of the following browsers:

This article was just edited, click to reload
This article has been deleted on Wikipedia (Why?)

Back to homepage

Please click Add in the dialog above
Please click Allow in the top-left corner,
then click Install Now in the dialog
Please click Open in the download dialog,
then click Install
Please click the "Downloads" icon in the Safari toolbar, open the first download in the list,
then click Install
{{::$root.activation.text}}

Install Wikiwand

Install on Chrome Install on Firefox
Don't forget to rate us

Tell your friends about Wikiwand!

Gmail Facebook Twitter Link

Enjoying Wikiwand?

Tell your friends and spread the love:
Share on Gmail Share on Facebook Share on Twitter Share on Buffer

Our magic isn't perfect

You can help our automatic cover photo selection by reporting an unsuitable photo.

This photo is visually disturbing This photo is not a good choice

Thank you for helping!


Your input will affect cover photo selection, along with input from other users.