Uniform

Likt antrekk som brukes av en gruppe mennesker / From Wikipedia, the free encyclopedia

En uniform er et antrekk som er standardisert for å skape ensartethet, fellesskap og identifikasjon for en organisasjon eller gruppe. En uniform har ofte elementer som viser bærerens rang og/eller funksjon i fellesskapet.[1]

Militære og sivile uniformer vil kunne forsterke lagfølelse og samhold, formidle tydelige roller, oppgaver og maktposisjoner, nøytralisere det personlige hos enkeltindividet og fremme disiplin og orden. De kan inngi respekt, både i form av tillit, trygghet og beundring, men også underdanighet og frykt, både hos brukere og omgivelser.

Yrkesgrupper som ofte bærer uniform, er militære, politi, vektere, brannkorps og skipsmannskap. Det gjelder også helsepersonell og flere andre yrker. Tilsvarende vil deltakere i lagidretter uniformere seg likt og i samme farger for tydelig å markere sidetilhørighet under kampene. Andre eksempler er ulike typer embetsdrakter, musikkorps, tjenerskap og servitører, såvel som visse fabrikkarbeidere og fanger. Også skoleuniform er vanlig mange steder i verden.