Yrke

yrke som krever utdanning eller lærlingplass for å mestre / From Wikipedia, the free encyclopedia

Et yrke eller erverv er et arbeid eller spesialisering som en person lærer seg og jobber med en lengre tid, tross bytte av arbeids- eller oppdragsgiver. Før regulerte man tilgangen til mange yrker, men nå er de fleste yrker frie. Fagforeninger, profesjonelle sammenslutninger og faglige interesseorganisasjoner er ofte forbundet med visse yrker. Man deler inn yrker i noen få kategorier, som håndverksyrker, tjenestemenn osv.

For stedsnavnet Yrkje i Tysvær kommune i Rogaland, se det.
Servitris_-_Ystad-2012.jpg
Servitør er et vanlig yrke.
Andr%C3%A9_Studencki_pianost%C3%A4mmare-1987.jpg
Pianoinnstilling er et uvanlig yrke.

Et lovregulert yrke er en eller flere former for yrkesvirksomhet som er underlagt lov- eller forskriftsfestede krav om bestemte yrkeskvalifikasjoner, eller hvor bruken av en yrkestittel ved lov eller forskrift er begrenset til innehavere av en gitt yrkeskvalifikasjon.[1]

Arbeidsoppgaver som har bestemte likhetstrekk danner et yrke. Statistikkmyndigheter grupperer yrker sammen etter den internasjonale standarden for yrkerskategorisering, ISCO, og norske statistikkmyndigheter i standard for yrkesklassifisering. Yrke dannes vanligvis uten hensyn til yrkesutøverens utdanning, yrkesstatus eller næring.[2]