Absurdyzm

filozoficzna szkoła myślenia; konflikt między ludzką tendencją do poszukiwania własnej wartości i sensu w życiu a ludzką niezdolnością do jej znalezienia / Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Absurdyzm – pogląd uznający rzeczywistość za absurdalną, a ludzkie działania mające na celu zrozumienie rzeczywistości za niemogące osiągnąć swego celu. Jest związany z nihilizmem i egzystencjalizmem.

Absurdyzm został poruszony m.in. w mikropowieści Obcy francuskiego pisarza i noblisty Alberta Camusa, przedstawiającej losy człowieka wyobcowanego w świecie zła i hipokryzji.