Acetonitryl

związek chemiczny / Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Acetonitryl, cyjanometan, CH
3
CN
organiczny związek chemiczny, najprostszy nitryl (nitryl kwasu octowego). Acetonitryl jest łatwopalny, ma eterowy zapach, bez ograniczeń miesza się z wodą. Jest mało reaktywny dlatego jest popularnie stosowany jako rozpuszczalnik m.in. w chromatografii (LC, HPLC), elektrochemii, syntezie organicznej i nieorganicznej. Acetonitryl jest szkodliwy dla zdrowia. Jest stosowany do otrzymywania poliacetonitrylu.

Quick facts: Nazewnictwo, PIN, inne, Wzór sumaryczny, Inne...
Acetonitryl
Structural_formula_of_acetonitrile.svg
Ogólne informacje
Wzór sumaryczny

C2H3N

Inne wzory

CH
3
CN
, CH
3
CN
, MeCN

Masa molowa

41,05 g/mol

Wygląd

przezroczysta, bezbarwna ciecz[2]

Identyfikacja
Numer CAS

75-05-8
71635-16-0 (znakowany 3
H
)
7183-56-4 (znakowany 14
C
)

PubChem

6342

Podobne związki
Podobne związki

akrylonitryl, propanonitryl, benzonitryl, kwas octowy, acetamid, aminoacetonitryl, propyn, cyjanamid

Jeżeli nie podano inaczej, dane dotyczą
stanu standardowego (25 °C, 1000 hPa)
Close