Administracja rządowa w Polsce

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Administracja rządowa w Polsce dzieli się na:

  • administrację rządową centralną, obejmującą też niezespoloną administrację rządową w województwie;
  • administrację rządową terenową (wojewódzką), obejmującą w każdym województwie urząd wojewódzki oraz zespoloną administrację rządową w województwie (inspekcje i straże), na której czele stoi wojewoda.
Urz%C4%85d_Wojew%C3%B3dzki_Bydg_4.jpg
Budynek Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy

Administracją rządową kieruje Rada Ministrów: Ministrowie kierują określonymi działami administracji rządowej lub wypełniają zadania wyznaczone im przez Prezesa Rady Ministrów. Zakres działania ministra kierującego działem administracji rządowej określają ustawy. (art. 149 ust. 1 Konstytucji).

W administracji rządowej wyróżnia się dwa rodzaje stanowisk:

  • stanowiska polityczne – zmieniające się wraz ze zmianą rządu (ministrowie, wojewodowie)
  • stanowiska cywilne – działające niezależnie od rządu, które powstały w celu zapewnienia zawodowego, rzetelnego, bezstronnego i politycznie neutralnego wykonywania zadań państwa, w urzędach administracji rządowej (...) (art. 153 ust. 1 Konstytucji).

Prezes Rady Ministrów jest zwierzchnikiem służbowym pracowników (będących funkcjonariuszami publicznymi) administracji rządowej.

Przedstawicielem Rady Ministrów w województwie jest wojewoda.

Oops something went wrong: