Archidiecezja ryskakatolicka archidiecezja istniejąca w latach (1202) 1255–1561 z siedzibą w Rydze – stolicy Inflant (dzisiejsza Łotwa). Także siedziba metropolii ryskiej. Członek konfederacji Inflanckiej.

Quick facts: Państwo, Siedziba, Data powołania, Data zamkn...
Archidiecezja ryska
Archiepiscopatus Rigensis
Erzbisdom Riga
Państwo

konfederacja Inflancka

Siedziba

Ryga

Data powołania

1186

Data zamknięcia

1561

Biskup diecezjalny

Wilhelm Hohenzollern

Close
Quick facts: Typ herbu , Alternatywne nazwy, Wycofany...
Herb Archidiecezji Ryskiej
Typ herbu

diecezjalny

Alternatywne nazwy

Herb kapituły katedralnej w Rydze

Wycofany

Wraz z likwidacją diecezji w 1563

Close
Bp "Arosiensis" [Vesteras], egzekutor papieski, poleca abpom, bpom, prałatom i wszystkim, których to dotyczy, aby w przeciągu 6 dni ogłosili karę ekskomuniki zakonu krzyżackiego w Liwonii z powodu nieoddania Rygi abpowi ryskiemu, 13 listopada 1364 roku

Pierwszą (od 1186) siedzibą diecezji było miasto Ikšķile. Papież Aleksander IV przeniósł siedzibę do Rygi i ustanowił metropolię Prus, Inflant i Estonii, w której skład wchodziły diecezje pruskie, diecezja kurlandzka oraz Gotlandia[potrzebny przypis].

Archikatedrą był kościół Najświętszej Marii Panny w Rydze.

Archidiecezja ryska została zlikwidowana w wyniku sekularyzacji inflanckiej gałęzi zakonu krzyżackiego. Wskrzeszona w 1918 jako diecezja, a w 1923 podniesiona do rangi archidiecezji.