cover image

Eten, etylen, C2H4organiczny związek chemiczny, najprostszy możliwy alken (węglowodór nienasycony).

Quick facts: Nazewnictwo, Wzór sumaryczny, Masa molowa, Wy...
Eten
Ogólne informacje
Wzór sumaryczny

C2H4

Masa molowa

28,05 g/mol

Wygląd

bezbarwny gaz o słodkim zapachu[1]

Identyfikacja
Numer CAS

74-85-1

PubChem

6325

Podobne związki
Podobne związki

propen, acetylen, etan, hydrazyna, aldehyd mrówkowy

Jeżeli nie podano inaczej, dane dotyczą
stanu standardowego (25 °C, 1000 hPa)
Close
Eten przyspiesza dojrzewanie owoców (jest hormonem roślinnym)