Grupa Atena

grupa planetoid bliskich Ziemi / Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Grupa Atena (grupa planetoidy Aten) – planetoidy bliskie Ziemi, które krążąc wokół Słońca poruszają się przeważnie wewnątrz ziemskiej orbity. Półoś wielka ich orbity jest mniejsza od 1 j.a., a ich aphelia są zwykle większe niż peryhelium Ziemi.

Do przedstawicieli tej kategorii planetek należy (2062) Aten, od którego wzięła nazwę cała ta grupa. Nazwa planetoidy Aten pochodzi z mitologii egipskiej, od boga Atona lub Atena; nazwy innych planetoid tej grupy także najczęściej pochodzą z mitologii egipskiej.

W grudniu 2004 roku jedna z planetoid grupy Atena, (99942) Apophis, wzbudziła szereg obaw ze względu na to, że jej wyznaczona orbita zdawała się prowadzić na kurs kolizyjny z Ziemią w 2029 roku. Dokładniejsze wyznaczenie orbity wykluczyło jednak możliwość zderzenia planetoidy z Ziemią lub Księżycem. Prawdopodobieństwo uderzenia w Ziemię przy ponownym zbliżeniu w 2036 roku także jest znikome.

Do grupy Atena czasem zaliczane bywają też planetoidy grupy Atiry, których orbity całkowicie zawierają się wewnątrz orbity Ziemi.

Według stanu na 1 stycznia 2023 roku znanych było 2428 planetoid należących do tej grupy, z czego 256 miało nadane numery, a 13 również nazwy[1].

Oops something went wrong: