Grupa karbonylowa

grupa funkcyjna / Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Grupa karbonylowagrupa funkcyjna występująca w wielu typach związków organicznych, składająca się z atomu węgla połączonego wiązaniem podwójnym z atomem tlenu. Zapisywana skrótowo jako CO, -C(O)- lub >C=O. Atom węgla w grupie karbonylowej ma hybrydyzację sp2, w wyniku czego jest ona płaska. Najczęściej kojarzona jest z ketonami i aldehydami, w których połączona jest jedynie z atomami węgla i wodoru.

Table info: ...
Niektóre klasy związków organicznych zawierających grupę karbonylową
Grupa związkówAldehydyKetonyKetenyKwasy karboksyloweEstryAmidyEnonyHalogenki kwasoweBezwodniki kwasowe
Wzór strukturalny aldehydketonketenkwas karboksylowyesteramidenonchlorek acylubezwodnik kwasowy
Wzór półstrukturalnyRCHORCOR'RR'=C=ORCOOHRCOOR'RCONR'R''RC(O)C(R')CR''R'''RCOX(RCO)2O
Nazwa grupy funkcyjnejaldehydowaketonowaketenowakarboksylowaestrowaamidowaketonowa sprzężona z wiązaniem C=C
Close
Carbonyl_Group_V.2.png
Grupa karbonylowa