Halogenki

każdy związek binarny pomiędzy atomem halogenu i atomem pierwiastka mniej elektroujemnego / Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Halogenki – związki chemiczne pierwiastków 17 grupy układu okresowego (dawniej grupy VIIA).

W chemii nieorganicznej jest to ogólne określenie soli kwasów halogenowodorowych: fluorków, chlorków, bromków i jodków. W fotografii światłoczułe kryształki halogenków tworzą skład większości emulsji fotograficznych.

Określenie halogenki stosuje się również dla związków organicznych. Wśród nich największe znaczenie mają:

  • halogenki kwasowe o ogólnym wzorze R-(CO)X (gdzie R to reszta alkilowa, a X to atom fluorowca)
  • halogenki alkilów o ogólnym wzorze R-X
  • czwartorzędowe halogenki amoniowe o ogólnym wzorze NR+4X-
  • halogenowodorki amin o ogólnym wzorze NR3H+X-