Jednostka wojskowa

militarna jednostka na poziomie organizacyjnym (zwykle pułk lub większa) / Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Jednostka wojskowa (JW)

  1. Pododdział, oddział lub inny związek organizacyjny, wyodrębniony pod względem administracyjnym i gospodarczym oraz mający osobowość prawną. Wśród JW najogólniej rozróżnia się jednostki bojowe, jednostki tyłowe i instytucje wojskowe oraz ze względu na system zaciągu i uzupełnień jednostki terytorialne. W systemie zaopatrywania wojsk rozróżnia się jednostki gospodarcze i jednostki zaopatrujące. Dawniej w odniesieniu do niektórych jednostek używano również terminu „wielka jednostka" (WJ) – obecnie związek taktyczny[1].
  2. Jednostka wojskowa lub Jednostka bez bliższego określenia – samodzielna jednostka organizacyjna sił zbrojnych, posiadająca odrębny etat, posługująca się pieczęcią urzędową z godłem Państwa i nazwą (numerem) jednostki[2].
  3. Jednostka organizacyjna Sił Zbrojnych funkcjonująca na podstawie nadanego przez Ministra Obrony Narodowej etatu oraz posługującą się pieczęcią urzędową z godłem Rzeczypospolitej Polskiej i nazwą (numerem) jednostki[3]. Jednostki wojskowe i związki organizacyjne różnych rodzajów wojsk i służb tworzą Rodzaje Sił Zbrojnych (Wojska Lądowe, Siły Powietrzne, Marynarka Wojenna i Wojska Specjalne)[4]. Jednostki wojskowe i ich związki organizacyjne rozmieszczone są w garnizonach[5].

Jednostką wojskową w polskich Siłach Zbrojnych spełniającą warunki określone w pkt 1 jest np.:

W zależności od etatu na czele jednostki może stać: