Komora klimatyczna (szafa klimatyczna) - urządzenie, służące do przeprowadzania wszelkich testów klimatycznych na dowolnych strukturach organicznych lub nieorganicznych, pozwalające na wytworzenie, utrzymanie pod kontrolą przez dowolny czas oraz monitorowanie i rejestrowanie klimatu (temperatury i wilgotności powietrza) w dowolnie ustalonych zakresach.

Komory klimatyczne są najczęściej wykorzystywane w przemyśle farmaceutycznym (do badań stabilności produktów leczniczych[1]), budowlanym (osuszanie próbek do badań sczepności warstw asfaltu[2] czy kondycjonowanie próbek betonowych[3]), elektrotechnicznym (testy środowiskowe podzespołów i urządzeń, utrzymywanie jakości i osuszanie układów scalonych - głównie w obudowach BGA - przed ich zamontowaniem do urządzenia[4]) oraz motoryzacyjnym (badania właściwości powłok izolacyjnych).

Oops something went wrong: