Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (pot.: konstytucja stalinowska, konstytucja lipcowa) – konstytucja PRL uchwalona przez Sejm Ustawodawczy 22 lipca 1952, opublikowana 23 lipca 1952, weszła w życie 23 lipca 1952 z mocą obowiązującą od 22 lipca 1952 i zmieniona z dniem 31 grudnia 1989 w Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej. Opracowana w pierwotnej postaci według wzoru stalinowskiej konstytucji ZSRR z 1936. Była głównie aktem deklaratywno-propagandowym. Nie regulowała działania głównego ośrodka władzy politycznej, czyli PZPR, skąd wynikała jej fasadowość. W praktyce konstytucja miała mniejsze znaczenie niż statut PZPR, który odwoływał się do idei komunistycznej (marksizmu-leninizmu).

Quick facts: Nazwa potoczna, Państwo , Data wydania, Miej...
Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
Nazwa potoczna

konstytucja stalinowska, konstytucja lipcowa

Państwo

 PRL

Data wydania

22 lipca 1952

Miejsce publikacji

Dz.U. z 1952 r. nr 33, poz. 232

Tekst jednolity

Dz.U. z 1976 r. nr 7, poz. 36

Data wejścia w życie

22 lipca 1952

Rodzaj aktu

konstytucja

Przedmiot regulacji

prawo konstytucyjne

Status

uchylony

Utrata mocy obowiązującej z dniem

17 października 1997

Zastrzeżenia dotyczące pojęć prawnych
Close
Projekt Konstytucji PRL w języku rosyjskim z naniesionymi odręcznie poprawkami przez Józefa Stalina
Quick facts: ...
Polska Rzeczpospolita Ludowa


Ten artykuł jest częścią serii:
Ustrój i polityka PRL

Portal Polska Ludowa
Close
Projekt Konstytucji PRL z korektą Bolesława Bieruta.