Liga językowa (niem. Sprachbund) – grupa języków różnego pochodzenia, które wskutek długotrwałego wzajemnego oddziaływania wytworzyły wiele wspólnych cech w strukturze gramatycznej i fonologicznej, np. liga bałkańska czy uralo-ałtajska[1]. Nie zawsze można jednoznacznie rozstrzygnąć, czy dana grupa języków tworzy rodzinę językową (którą można sprowadzić do wspólnego przodka), czy też jest ona ligą, łączącą języki upodobnione do siebie w wyniku kontaktów językowych[2].

Języki należące do tej samej ligi językowej nazywane są powinowatymi.

Oops something went wrong: