cover image

N.p.m.

wysokość punktu w stosunku do poziomu odniesienia / Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Skrót n.p.m.nad poziomem morza – używany jest przy mierzeniu wysokości bezwzględnej danego obiektu na Ziemi. Wielkość ta wyrażona jest najczęściej w metrach (m n.p.m.) i określa wysokość nad punktem odniesienia, którym jest średni poziom morza (p.m.).

Gory_Sowie_07.jpg
Oznaczenie wysokości n.p.m.

Biorąc pod uwagę, że Ziemia nie jest idealną kulą, oraz to, że średnie poziomy poszczególnych mórz i oceanów są różne, problemem staje się, co uznać za „poziom morza”. W Polsce poziomem odniesienia jest średni poziom Bałtyku w rosyjskiej miejscowości Kronsztad na wyspie Kotlin koło Petersburga (geodezyjny układ wysokościowy PL-KRON86-NH)[1]. W roku 2012 wprowadzono geodezyjny układ wysokościowy PL-EVRF2007-NH oparty na średnim poziomie Morza Północnego w Amsterdamie[2]. Zgodnie z rozporządzeniem z 2019 roku układ PL-KRON86-NH może być stosowany w Polsce nie dłużej niż do 31 grudnia 2023 roku[3]. W lotnictwie na oznaczenie wysokości nad poziomem morza używa się angielskiego skrótu AMSL (ang. Above Mean Sea Level).

W Stanach Zjednoczonych do 1989 r. punktem pomiarowym był Meades Ranch Triangulation Station(inne języki) w hrabstwie Osborne w stanie Kansas w środkowo-zachodnich Stanach Zjednoczonych . Znacznik został tam pierwotnie umieszczony w 1891 roku.