Nagroda Miasta Sanoka

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Nagroda Miasta Sanoka – nagroda przyznawana od 1994 osobom bądź grupom, które przyczyniły się do promocji i rozwoju miasta.

Nagroda została ustanowiona Uchwałą Rady Miasta Sanoka z 31 maja 1993 i zgodnie z nią była przyznawana corocznie za rok poprzedni w trzech dziedzinach:

  1. kultury i sztuki
  2. literatury
  3. sportu i turystyki.

W pierwszej kategorii była nagradzana twórczość dotycząca tematycznie Sanoka lub Ziemi Sanockiej za całokształt twórczości, dzieło wydane w danym roku bądź debiut; w drugiej kategorii są wyróżniane osiągnięcia w sporcie indywidualnym lub zespołowym na poziomie krajowym bądź międzynarodowym albo osiągnięcia w organizacji imprez sportowo-rekreacyjnym i promowanie turystyki, w trzeciej kategorii są nagradzane wybitne osiągnięcia w zakresie twórczości muzycznej, teatralnej, plastycznej architektonicznej oraz za upowszechnianie kultury i sztuki. Pomysłodawczynią i inicjatorką nagrody była Władysława Oberc.

W 2004 został uchwalony Regulamin Przyznawania Nagrody Miasta Sanoka, w myśl którego przewidziano kategorie nagradzania:

  • literatura, nauka, sztuka, upowszechnianie kultury i sztuki, sport i turystyka;

w 2007 podjęto uchwały dotyczące Nagrody Miasta Sanoka, zgodnie z którymi wprowadzono kategorie:

  • kultura i sztuka,
  • działalność sportowa.

W 2011 ustanowiono Nagrodę Miasta Sanoka w dziedzinie Kultura i sztuka, tworząc dwie kategorię: twórczość artystyczna (literatura, sztuki wizualne, muzyka) oraz upowszechnianie kultury i sztuki (znaczące dokonania impresaryjne i/ lub organizatorskie, służące promowaniu kultury i sztuki na terenie Miasta we wszystkich dziedzinach)[1]. 19 listopada 2020 Rada Miasta Sanoka podjęła uchwałę w sprawie warunków i trybu przyznawania Nagród Miasta Sanoka za szczególne osiągnięcia w dziedzinie "Kultura i Sztuka"[2].