Numer jednostki wojskowej

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Numer jednostki wojskowej – niepowtarzalny, czterocyfrowy numer jednostki wojskowej używany w SZ PRL, SZ RP, MON, ABW, AW, MSW w korespondencji służbowej i prywatnej żołnierzy bądź funkcjonariuszy od 1946 r. do chwili obecnej. W latach 1943–1945 instytucje i jednostki ludowego Wojska Polskiego posługiwały się pięciocyfrowymi numerami poczty polowej (Войсковая часть полевая почта) obowiązującymi w Armii Czerwonej.

Aktualnie nadawanie jednostkom (instytucjom i zakładom) wojskowym numerów jednostek wojskowych na czas pokoju, numerów poczt polowych na czas wojny i numerów identyfikacyjnych, a także prowadzenie ich ewidencji jest jednym z zadań Oddziału Planowania i Sprawozdawczości Zarządu Organizacji i Uzupełnień P1 Sztabu Generalnego WP. Wspomniana komórka wewnętrzna jest także odpowiedzialna za prowadzenie „Rejestru Głównego Jednostek WP”.

Numer jednostki wojskowej odczytuje się dzieląc go na dwie części, przykładowo: „Jednostka Wojskowa 3216” odczytuje się „Jednostka Wojskowa trzydzieści dwa szesnaście”.