Obróbka skrawaniem – rodzaj obróbki ubytkowej polegający na usuwaniu poszczególnych warstw naddatku obróbkowego i zamienianie go na wióry. Obróbka skrawaniem dzieli się na obróbkę wiórową oraz obróbkę ścierną. Obróbkę wiórową wykonuje się narzędziami o ustalonej geometrii i liczbie ostrzy, a powstające wióry mają określony kształt, zależny w mniejszym lub znacznym stopniu od innych czynników takich jak materiał obrabiany, posuw, prędkość skrawania, temperatura skrawania itp. Natomiast obróbkę ścierną charakteryzują bardzo drobne ostrza o nieokreślonej liczbie oraz geometrii, przy czym produktem są wióry w postaci małych drobin również o nieustalonej geometrii.

W zależności od dokładności obróbki rozróżniamy:

 • Obróbkę zgrubną,
 • Obróbkę średnio dokładną,
 • Obróbkę dokładną,
 • Obróbkę bardzo dokładną (wykańczającą).

W zależności od metody kształtowania powierzchni obrobionej rozróżnia się:

 • Obróbkę punktową,
 • Obróbkę kształtową,
 • Obróbkę obwiedniową.

W zależności od liczby przejść rozróżnia się:

 • Obróbkę jednoprzejściową,
 • Obróbkę wieloprzejściową.

W zależności od stopnia zmechanizowania procesu obróbki rozróżnia się:

 • Obróbkę ręczną,
 • Obróbkę ręczną zmechanizowaną,
 • Obróbkę maszynową na obrabiarkach konwencjonalnych,
 • Obróbkę maszynową na obrabiarkach sterowanych numerycznie.