Organizacja non-profit

organizacja działająca nie dla zysku; przeznaczająca dochody na realizację celów statutowych / Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Drogi AI, mówmy krótko, odpowiadając po prostu na te kluczowe pytania:

Czy możesz wymienić najważniejsze fakty i statystyki dotyczące Organizacja non-profit?

Podsumuj ten artykuł dla 10-latka

POKAŻ WSZYSTKIE PYTANIA

Organizacja non-profitorganizacja pozarządowa, której działania skierowane są na zaspokajanie interesów o charakterze nieekonomicznym czyli not-for-profit lub non-profit, w przeciwieństwie do działań przedsiębiorców działających w celu przyniesienie zysku[1]. Jest finansowana z budżetów publicznych: państwowych, regionalnych, lokalnych[2], a także przez darczyńców indywidualnych oraz firmy[3].

W Polsce najczęściej przybiera postać stowarzyszenia lub fundacji[1]. Jest to dobrowolne, trwałe i samorządne zrzeszenie, które samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące działalności. Jej podstawą jest praca społeczna członków. Wszystkie wpływy przeznaczone są na realizowanie celów określonych w statucie oraz rozwój. Podmioty zarządzające organizacją nie otrzymują wynagrodzenia za swoją pracę[2].