Organizacja samorządowa – w rozumieniu polskiego kodeksu postępowania administracyjnego jest to rodzaj organizacji społecznej.

Do organizacji samorządowych nie należą organy samorządu terytorialnego i organy jego jednostek pomocniczych.

Organizacje samorządowe dzieli się na:

  • samorząd gospodarczy, do którego zalicza się m.in. izby gospodarcze oraz cechy i izby rzemieślnicze;
  • samorząd zawodowy, do którego zalicza się m.in. samorząd adwokacki, notarialny, komorniczy, lekarski, rolniczy.