Organizacja społeczna

zrzeszenie mające na celu realizację postawionych sobie celów w zorganizowany sposób / Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Drogi AI, mówmy krótko, odpowiadając po prostu na te kluczowe pytania:

Czy możesz wymienić najważniejsze fakty i statystyki dotyczące Organizacje społeczne?

Podsumuj ten artykuł dla 10-latka

POKAŻ WSZYSTKIE PYTANIA

Organizacja społecznaorganizacja określona w polskim Kodeksie postępowania administracyjnego (KPA) jako mogąca uczestniczyć w postępowaniu administracyjnym oraz sądowoadministracyjnym, w zależności od spełnienia określonych przesłanek, w charakterze podmiotu prawa będącego stroną albo uczestnikiem na prawach strony, albo w charakterze jednostki, której organ wykonuje zlecone zadania organu administracji publicznej.

Zbliżony termin „organizacja pozarządowa” nie jest równoznaczny z terminem „organizacja społeczna”, np. związek zawodowy jest organizacją społeczną, lecz nie jest organizacją pozarządową. Z kolei zgodnie z orzecznictwem Naczelnego Sądu Administracyjnego, zaliczana do organizacji pozarządowych fundacja, nie mieści się w pojęciu organizacji społecznej[1].