Otwarty dostęp

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Otwarty dostęp (OD, ang. open access, OA) – wolny, powszechny i trwały dostęp do cyfrowych dokumentów: treści naukowych oraz edukacyjnych[1].

Open_Access_logo_PLoS_white.svg
Logo Open Access zaprojektowane przez Public Library of Science

Pojęcie to jest ściśle związane z ruchem naukowym „open access” (Open Access Movement), rozwijającym się od lat 90. Ruch ten działa na rzecz budowy nowego otwartego modelu komunikacji naukowej. Głównymi kanałami komunikacyjnymi, za pośrednictwem których dystrybuuje się wiedzę w tym modelu, są czasopisma i repozytoria otwarte. Istnieją także blogi naukowe, e-laboratoria, które stają się nowymi formami komunikacji.

Pierwotnie określenie to zostało odniesione do tych czasopism naukowych, które zdecydowały się całkowicie otworzyć w Internecie dostęp do zawartych w nich publikacji naukowych; współcześnie jednak termin ten określa udostępnianie wszelkich publikacji na podobnych zasadach[2].