Patron − religijny opiekun kraju, miasta, diecezji, przedsięwzięcia, profesji, obiektu budowlanego, konkretnych osób, grup ludzi czy zawodów.

Katoliccy patroni Polski, drzeworyt z 1618 roku
Św. Piotr i Paweł patroni diecezji legnickiej

W Kościele katolickim i innych kościołach chrześcijańskich[potrzebny przypis] takimi osobami są święci lub błogosławieni, którzy najczęściej stają się opiekunami świątyń i poszczególnych ludzi, noszących ich imię (wezwanie). Każdy ochrzczony ma świętego patrona, którego imię otrzymał na chrzcie świętym i jest to ściśle regulowane w przepisach kościelnych[1][2].

Dobór patronów zależy z reguły od ich charakterystyki czy losów biograficznych[2][3].

Oops something went wrong: