cover image

Pełnomocnictwo

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Pełnomocnictwo – w doktrynie prawa terminem pełnomocnictwo określa się zarówno:

  • czynność prawną, której treścią jest oświadczenie woli mocodawcy upoważniające osobę lub osoby do dokonywania w jego imieniu czynności prawnych określonych w pełnomocnictwie. Na podstawie tego umocowania pełnomocnik jest upoważniony do reprezentowania (zastępstwa) mocodawcy, w zakresie określonym w pełnomocnictwie, w stosunkach prawnych z innymi podmiotami prawa.
  • sam dokument pełnomocnictwa.
Compagnie_Galicienne_de_Mines_pelnomocnictwo_Barteta_dla_Szczotkowskiego_1922-03-02.jpg
Pełnomocnictwo notarialne z roku 1922 (obie strony dokumentu)

Pełnomocnictwo upoważnia, ale nie obciąża pełnomocnika obowiązkiem reprezentowania mocodawcy.