cover image

Podział administracyjny Polski

podział terytorialny Polski / Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Drogi AI, mówmy krótko, odpowiadając po prostu na te kluczowe pytania:

Czy możesz wymienić najważniejsze fakty i statystyki dotyczące Podział administracyjny Polski?

Podsumuj ten artykuł dla 10-latka

POKAŻ WSZYSTKIE PYTANIA

Podział terytorialny Polski – zmieniał się wielokrotnie. Od II wojny światowej reformy miały miejsce w latach 1946, 1950, 1957 i 1975. Obecny trójstopniowy podział administracyjny obowiązuje od ostatniej zmiany, wprowadzonej 1 stycznia 1999 r.

Podział administracyjny Polski
Wojewodztwa.svg
Województwa
Poland_administrative_division_voivodships_powiats_gminas_towns_in_urban-rural_gminas.png
Mapa administracyjna Polski (stan na 1 stycznia 2020 r.) z zaznaczonymi województwami, powiatami, gminami i miastami w gminach miejsko-wiejskich.
LEGENDA:
czarne linie – granice województw
czerwone linie – granice powiatów
zielone linie – granice gmin
szare linie – granice miast w gminach miejsko-wiejskich
Polska_wojew%C3%B3dztwa_powiaty.png
Powiaty, stan na 1 stycznia 2020 r.
Poland_Gmina_map_Jan_2020.png
Gminy
Polska_49_i_16.PNG
Porównanie podziałów administracyjnych sprzed i po reformie z 1999 r.
Siedziby władz wojewódzkich (od 1999 roku):
Red_pog.svg – Siedziby wojewodów i sejmików wojewódzkich
Black_pog.svg – Siedziby wojewodów
Yellow_pog.svg – Siedziby sejmików wojewódzkich

Stan na 1 stycznia 2022[1]:

  • jednostki I stopnia – 16 województw
  • jednostki II stopnia – 380 powiatów, w tym:
    • 66 miast na prawach powiatu – gminy o statusie miasta, wykonujące zadania powiatu, potocznie zwane „powiatami grodzkimi”,
    • 314 powiatów – skupiają od kilku do kilkunastu sąsiadujących ze sobą[uwaga 1] gmin, potocznie zwane „powiatami ziemskimi”; mogą mieć siedzibę w mieście na prawach powiatu, które nie leży na ich obszarze
  • jednostki III stopnia – 2477 gmin, w tym:

Oops something went wrong: