cover image

Polska Rzeczpospolita Ludowa, podobnie jak większość krajów bloku wschodniego, ze względów ideologicznych zbojkotowała Letnie Igrzyska Olimpijskie 1984, które odbyły się w Los Angeles.

Państwa które zbojkotowały igrzyska w Los Angeles (na czerwono)

Polski Komitet Olimpijski w wydanym oświadczeniu powoływał się na rzekomy brak

działań zapewniających bezpieczeństwo uczestnikom Igrzysk i niezbędną dla Olimpiady atmosferę[1].

Grupa polskich emigrantów w Stanach Zjednoczonych postanowiła mimo to zorganizować Niezależny Polski Komitet Olimpijski na Uchodźstwie, aby umożliwić start części polskich zawodników, szczególnie tym przebywającym poza granicami Polski. Emigranci za pośrednictwem profesora fizyki Józefa Kunza rozpoczęli wstępne rozmowy z przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Igrzysk, Peterem Ueberrothem. Jednak Juan Antonio Samaranch, przewodniczący MKOL, stanowczo sprzeciwił się uczestnictwu w Igrzyskach grup sportowców, niepopieranych przez swój macierzysty komitet olimpijski[2].

Oops something went wrong: