cover image

Powiat (słow. okres) – jednostka podziału administracyjnego II stopnia na Słowacji. Obecnie jest ich 79. Jednostkami nadrzędnymi są kraje, a podrzędnymi gminy (słow. obec). Funkcjonują wyłącznie jako jednostki statystyczne. Na szczeblu powiatowym nie istnieją urzędy. Ponadto dzielnice Bratysławy i Koszyc funkcjonują na prawach miejskich, toteż stolica Słowacji podzielona jest na 5 powiatów miejskich, a Koszyce na 4 powiaty miejskie[1].

Powiaty Słowacji