Preparat (chemia)

termin prawny oznaczający mieszaninę / Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Preparat – termin prawny oznaczający mieszaninę bądź roztwór[uwaga 1] składający się z co najmniej dwóch substancji[uwaga 2]. Pojęcie to funkcjonowało w prawodawstwie Unii Europejskiej związanym z substancjami niebezpiecznymi, m.in. w dyrektywie 67/548/EWG[1], dyrektywie 1999/45/WE[2] (wprowadzających niestosowaną już klasyfikację i oznakowanie substancji i preparatów niebezpiecznych) czy rozporządzeniu REACH[3] (dotyczącym ich rejestracji). Termin ten został zastąpiony przez określenie „mieszanina” wraz z wejściem w życie rozporządzenia CLP[4].