Przedrostek dwójkowy

stosowany w informatyce przedrostek oznaczający wielokrotność 1024 / Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Przedrostki dwójkowe – stosowane w informatyce przedrostki jednostek miary o identycznych nazwach i oznaczeniach jak przedrostki SI, ale o mnożniku 103 zastąpionym przez 210 (103 = 1000 ≈ 1024 = 210). Dodatkowo przedrostek kilo jest często oznaczany literą K, a nie k jak w układzie SI. Zastosowanie przedrostków dwójkowych jest bardzo praktyczne, jeśli operujemy wielkościami, dla których naturalnym jest dwójkowy system liczbowy, np. rozmiarami pamięci komputerowej.

Ponieważ takie użycie przedrostków SI nie jest zgodne z ich oryginalnym przeznaczeniem, w 1998 r. IEC zaproponowało metodę wyeliminowania rozbieżności (IEC 60027-2:1998, IEC 80000-13:2008). Polega ona na dodaniu po znaku mnożnika (pisanym zawsze wielką literą) litery i, i zastąpienie drugiej sylaby nazwy mnożnika przez bi (od binarny). Przykładowo KiB, czyli kibibajt ma oznaczać 1024 bajty, w odróżnieniu od kB, czyli kilobajta oznaczającego 1000 bajtów. Propozycja ta przyjmuje się jednak bardzo powoli, mimo że używane są coraz wyższe mnożniki powodujące coraz większe rozbieżności.

Table info: IEC, podstawa, SI, nazwa, symbol...
IEC podstawa SI
nazwa symbol 2 16 różnica 10 nazwa symbol
kibiKi 210 162,5 40016 2,40% 1 024 > 103 kilok
mebiMi 220 165 10 000016 4,86% 1 048 576 > 106 megaM
gibiGi 230 167,5 4000 000016 7,37% 1 073 741 824 > 109 gigaG
tebiTi 240 1610 100 0000 000016 9,95% 1 099 511 627 776 > 1012 teraT
pebiPi 250 1612,5 4 0000 0000 000016 12,59% 1 125 899 906 842 624 > 1015 petaP
eksbiEi 260 1615 1000 0000 0000 000016 15,29% 1 152 921 504 606 846 976 > 1018 eksaE
zebiZi 270 1617,5 40 0000 0000 0000 000016 18,06% 1 180 591 620 717 411 303 424 > 1021 zettaZ
jobiYi 280 1620 1 0000 0000 0000 0000 000016 20,89% 1 208 925 819 614 629 174 706 176 > 1024 jottaY
Close

Oops something went wrong: