cover image

Republika Weimarska

Państwo niemieckie w okresie międzywojennym / Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Drogi AI, mówmy krótko, odpowiadając po prostu na te kluczowe pytania:

Czy możesz wymienić najważniejsze fakty i statystyki dotyczące Republika Weimarska?

Podsumuj ten artykuł dla 10-latka

POKAŻ WSZYSTKIE PYTANIA

Republika Weimarska (niem. Weimarer Republik), oficjalnie Rzesza Niemiecka (niem. Deutsches Reich), również Republika Niemiecka (niem. Deutsche Republik) – okres w dziejach państwa niemieckiego obejmujący lata 1918–1933. Było to państwo federalne, demokratyczne, z mieszaną prezydencko-parlamentarną formą rządów, ze stolicą w Berlinie.

Quick facts: Konstytucja, Język urzędowy, Stolica, Ustrój ...
Rzesza Niemiecka
Deutsches Reich
1918–1933
Flaga
Herb Republiki Weimarskiej
Flaga Herb
Dewiza: Einigkeit und Recht und Freiheit
(„Jedność i sprawiedliwość i wolność”)
Hymn: Deutschlandlied

(Pieśń Niemiec)
Położenie Republiki Weimarskiej
Konstytucja

Konstytucja weimarska z 11 sierpnia 1919

Język urzędowy

niemiecki

Stolica

Berlin

Ustrój polityczny

demokracja

Typ państwa

semiprezydencka republika związkowa

Głowa państwa

prezydent Rzeszy (ostatni) Paul von Hindenburg

Szef rządu

kanclerz Rzeszy (ostatni) Adolf Hitler

Powierzchnia
 • całkowita


468 787 km²

Liczba ludności (1925)
  całkowita 
  gęstość zaludnienia
  narody i grupy etniczne


62 411 000
133,1 osób/km²
Niemcy 97,5%; Polacy 1,3%; Żydzi 0,9%; Serbołużyczanie 0,1%

Waluta

Marka niemiecka

Proklamowanie republiki

Cesarstwo Niemieckie
9 listopada 1918

Przejęcie władzy przez NSDAP w wyborach w Republice Weimarskiej w 1933

III Rzesza
15 marca 1933

Religia dominująca

64,1% protestantyzm
32,4% katolicyzm,
0,9% judaizm
2,6% inne.

Strefa czasowa

UTC +1

Mapa Republiki Weimarskiej
Close

Potoczna i najbardziej rozpowszechniona nazwa w historiografii tego państwa pochodzi od miasta Weimar, w którym obradowało zgromadzenie narodowe, uchwalające konstytucję. Na powstanie republiki bezpośredni wpływ miała klęska Cesarstwa Niemieckiego w I wojnie światowej. Faktycznym końcem republiki był wydany 28 lutego 1933 przez prezydenta Rzeszy Paula von Hindenburga po pożarze Reichstagu dekret „O ochronie narodu i państwa” (niem. Verordnung zum Schutz von Volk und Staat), który na tydzień przed przedterminowymi wyborami do Reichstagu zawieszał „czasowo” podstawowe prawa obywatelskie zawarte w konstytucji weimarskiej. Od publikacji tego dekretu, sukcesywnie przedłużanego w następnych latach aż po rok 1945, Niemcy stały się „państwem stanu wyjątkowego” – III Rzeszą. 23 marca 1933, przy absencji aresztowanych posłów komunistycznych i socjaldemokratycznych, Reichstag przyjął większością konstytucyjną „Ustawę o pełnomocnictwach” (niem. Ermächtigungsgesetz), oznaczającą w praktyce przekazanie pełni władzy Adolfowi Hitlerowi, gdyż ta ustawa konstytucyjna pozwalała rządowi Hitlera na uchwalanie ustaw bez względu na brzmienie Konstytucji i bez konieczności uzyskiwania każdorazowej zgody Reichstagu. Ograniczenia były czysto formalne (zakaz likwidowania instytucji Reichstagu, Rady Rzeszy, rządu i prezydenta) i wkrótce zlekceważone: Radę Rzeszy rozwiązano 14 lutego 1934, wkrótce po ustawie „O przebudowie Rzeszy” (niem. Gesetz über den Neuaufbau des Reichs) z 30 stycznia 1934[1], która zniosła federacyjny ustrój terytorialny państwa, likwidując odrębność ustrojową krajów związkowych Rzeszy i przekształcając je w zwykłe jednostki administracyjne państwa unitarnego, a po śmierci Hindenburga 2 sierpnia tego roku, na mocy uchwalonej dzień wcześniej ustawy, połączono urzędy prezydenta i kanclerza w specjalnie utworzony dla Hitlera urząd wodza i kanclerza Rzeszy (niem. Der Führer und Reichskanzler). Konstytucja weimarska nie została jednak formalnie uchylona do 1949 r.

Oops something went wrong: