cover image

Rząd Tymczasowy Rosji

rząd Rosji w 1917 roku / Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Drogi AI, mówmy krótko, odpowiadając po prostu na te kluczowe pytania:

Czy możesz wymienić najważniejsze fakty i statystyki dotyczące Rząd Tymczasowy Rosji?

Podsumuj ten artykuł dla 10-latka

POKAŻ WSZYSTKIE PYTANIA

Rząd Tymczasowy Rosji (ros. Временное правительство России) został utworzony w wyniku rewolucji lutowej dnia 2 marca?/15 marca 1917 roku, na mocy dekretu Dumy Państwowej z nieformalnym porozumieniem Komitetu Tymczasowego Dumy i Piotrogrodzkiej Rady Delegatów Robotniczych i Żołnierskich.

Governo_provvisorio_russo_marzo_1917.jpg
Posiedzenie pierwszego składu Rządu Tymczasowego, marzec 1917
Russian_coa_1917.svg
Pieczęć Rządu Tymczasowego

Pierwszym premierem był konstytucyjny demokrata, książę Gieorgij Lwow, od 21 lipca premierem i ministrem wojny był eserowiec Aleksander Kiereński. Siedzibą rządu był do końca lipca 1917 r. Pałac Maryjski, następnie Pałac Zimowy w Piotrogrodzie.

Rząd Tymczasowy nie zdecydował się na wystąpienie z Ententy i jednostronne zakończenie wojny. Podjęte decyzje: zniesienie cenzury, zniesienie kary śmierci, rozwiązanie policji politycznej (Ochrany).

1 września?/14 września 1917 roku Rząd Tymczasowy proklamował w Rosji republikę.

Zajęcie przez bolszewików Pałacu Zimowego w czasie rewolucji październikowej i aresztowanie członków Rządu Tymczasowego 26 października?/8 listopada 1917 o godz. 2.10 w nocy położyło kres jego istnieniu.