cover image

Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej (także: Wojsko Polskie[4]) – siły i środki wydzielone przez Polskę do zabezpieczenia jej interesów i prowadzenia walki. Siły zbrojne są podstawowym elementem systemu obronnego państwa, przeznaczonym do skutecznej realizacji polityki bezpieczeństwa i obronnej. Zgodnie z obowiązującą Strategią Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Siły Zbrojne RP utrzymują gotowość do realizacji trzech rodzajów misji: zagwarantowanie obrony państwa i przeciwstawienie się agresji, udział w procesie stabilizacji sytuacji międzynarodowej oraz w operacjach reagowania kryzysowego i operacjach humanitarnych, wspieranie bezpieczeństwa wewnętrznego i pomoc społeczeństwu.

Quick facts: Państwo , Data sformowania, Pierwszy dowódca...
Siły Zbrojne
Rzeczypospolitej Polskiej
SZ RP

Orły wojskowe – insygnia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Państwo

 Polska

Historia
Data sformowania

12 października 1918

Pierwszy dowódca

Zwierzchnik: Rada Regencyjna
Wódz Naczelny Sił Zbrojnych Państwa Józef Piłsudski
Szef Sztabu Generalnego WP gen. broni Tadeusz Rozwadowski

Święto

15 sierpnia

Dane podstawowe
Obecny dowódca

Najwyższy zwierzchnik Andrzej Duda
Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak
Szef Sztabu Generalnego WP gen. Rajmund Andrzejczak

Podporządkowanie

Ministerstwo Obrony Narodowej

Liczebność

163 100 (2022)[1]

Budżet wojskowy
Kwota

51 mld 833 mln 722 tys. zł (2021)[2]

 % PKB

2,3 (2022)[3]

Close
Chorągiew Wojska Polskiego

Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej stoją na straży suwerenności Polski oraz jej bezpieczeństwa i pokoju. Mogą brać udział w zwalczaniu klęsk żywiołowych, działaniach antyterrorystycznych, akcjach poszukiwawczych, a także ratowania życia ludzkiego. Biorą też udział w oczyszczaniu terenów z materiałów niebezpiecznych pochodzenia wojskowego i unieszkodliwiają je[5]. Zwierzchnictwo nad Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem Ministra Obrony Narodowej, który sprawuje ogólne kierownictwo nad Siłami Zbrojnymi RP.

Według rankingu Global Firepower (2022) Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej stanowią 24. siłę militarną na świecie, z rocznym budżetem na cele obronne w wysokości 14,5 mld dolarów[6].

Oops something went wrong: