cover image

Sole

związek chemiczny o budowie jonowej / Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Drogi AI, mówmy krótko, odpowiadając po prostu na te kluczowe pytania:

Czy możesz wymienić najważniejsze fakty i statystyki dotyczące Sole?

Podsumuj ten artykuł dla 10-latka

POKAŻ WSZYSTKIE PYTANIA

Solezwiązki chemiczne będące produktami reakcji kwasu z zasadą, w wyniku której labilne atomy wodoru kwasu (wszystkie lub ich część) zostają zastąpione innymi atomami lub grupami o ładunku dodatnim[1][2].

NaCl-zoutkristallen_op_Schott_Duran_100_ml.JPG
Chlorek sodu wykrystalizowany na ściankach zlewki

Sole składają się z ujemnego anionu (tak zwanej reszty kwasowej) i dodatniego kationu[3]. Ich ogólny wzór to gdzie:

  • – kation metalu lub inny (np. jony amonowe NH+4 lub kationy organiczne typu XR+4, gdzie X = {N, P, As,...}, R – dowolna grupa organiczna),
  • – anion reszty kwasowej,
  • – wartościowość metalu,
  • – wartościowość reszty kwasowej.

Nazewnictwo soli nieorganicznych jest zgodne z ogólnymi zasadami nomenklatury chemii nieorganicznej.

Sole stosowane są jako nawozy mineralne, w budownictwie, komunikacji, przemyśle spożywczym i wielu innych. Występują w przyrodzie, na przykład jako minerały lub w organizmach żywych.