Towarzystwo klasyfikacyjne

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Towarzystwo klasyfikacyjne – państwowa lub prywatna organizacja rzeczoznawcza zajmująca się głównie klasyfikacją jednostek pływających. Zwykle ma placówki i przedstawicielstwa w najważniejszych portach na całym świecie i zatrudnia inspektorów i rzeczoznawców.

Nadzór nad nowo budowaną jednostką jest sprawowany dwuetapowo poprzez:

  1. zatwierdzanie dokumentacji,
  2. przegląd zasadniczy.

Istniejące jednostki pływające są poddawane przeglądom konwencyjnym oraz klasyfikacyjnym poprzez przeglądy:

  1. przegląd roczny,
  2. przegląd pośredni (2. lub 3. przegląd roczny od odnowienia klasy),
  3. przegląd dla odnowienia klasy (5. przegląd roczny).

Do trzech największych towarzystw klasyfikacyjnych pod względem ilości statków należą, LR, DNV oraz ABS. Są to towarzystwa tworzące tak zwaną wielką trójcę. Najbardziej renomowane towarzystwa zrzeszone są w International Association of Classification Societies, IACS, lub zostały uznane przez Europejską Agencję do spraw Bezpieczeństwa na Morzu, EMSA.