cover image

Uniwersytet Opolski (UO) – jeden z osiemnastu państwowych uniwersytetów w Polsce z siedzibą w Opolu. Powstał w 1994 roku w wyniku połączenia Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Powstańców Śląskich (zał. 1950 we Wrocławiu i przeniesionej w 1954 roku do Opola) oraz opolskiej filii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Nysie, bazującej na kilkudziesięcioletnich doświadczeniach Wyższego Seminarium Duchownego w Nysie, gdzie pracowała kadra naukowa dawnego Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Uczelnia odwołuje się swoimi tradycjami do prób stworzenia Uniwersytetu Piastowskiego w Brzegu w XVI wieku przez księcia Jerzego II Wspaniałego i w Nysie w XVII wieku przez księcia biskupa Karola Habsburga[2]. Jest jedną z najważniejszych uczelni w Opolu, na której w 2011 roku studiowało blisko 16,5 tysiąca studentów[3].

Quick facts: Data założenia, Typ, Państwo , Adres, Liczba...
Uniwersytet Opolski
Universitas Opoliensis
University of Opole

Collegium Maius UO – siedziba rektoratu i Wydziału Filologicznego
Data założenia

10 marca 1994

Typ

publiczna

Państwo

 Polska

Adres

pl. Mikołaja Kopernika 11a
45-040 Opole

Liczba pracowników
• naukowych

1621
1004

Liczba studentów

9332[1]

Rektor

prof. dr hab. Marek Masnyk

Członkostwo

Erasmus

Położenie na mapie Opola
Położenie na mapie Polski
Położenie na mapie województwa opolskiego
50°40′08″N 17°55′33″E
Strona internetowa
Close

Kształci studentów na czterdziestu siedmiu podstawowych kierunkach, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Od kilkunastu lat Uniwersytet Opolski jest uczelnią interdyscyplinarną z przewagą kierunków humanistycznych[4]. W jego ramach znajduje się 12 wydziałów, 20 instytutów oraz 12 jednostek międzyuczelnianych, w tym m.in. Biblioteka Główna, Studium Języków Obcych oraz Studium Wychowania Fizycznego i Sportu[5].

W 2011 roku zatrudnionych było 771 pracowników naukowo-dydaktycznych (z czego 60 na stanowisku profesora zwyczajnego, 155 na stanowisku profesora nadzwyczajnego, 387 na stanowisku adiunkta, 80 na stanowisku asystenta, 84 na stanowisku starszego wykładowcy oraz 5 lektorów). Pod względem uzyskanych stopni naukowych na uczelni pracowało: 87 profesorów, 165 doktorów habilitowanych i 350 doktorów. Uniwersytet ponadto współpracuje z emerytowanymi profesorami, których autorytet wspiera zarówno proces dydaktyczny, jak i przede wszystkim wymianę międzynarodową[3].

Według stanu na 2011 rok na uczelni studiowało łącznie 16 572 studentów, w tym 10 476 na studiach dziennych, 4315 na studiach zaocznych, 423 na studiach wieczorowych, 380 doktorantów oraz 1078 słuchaczy studiów podyplomowych[3].