Ustawa o tymczasowym ustroju władz szkolnych

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Ustawa o tymczasowym ustroju władz szkolnych − ustawa przyjęta przez Sejm Ustawodawczy 4 czerwca 1920, która naczelne kierownictwo i nadzór zwierzchni nad wychowaniem publicznym w RP powierzyła Ministrowi Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego (art. 1).

Quick facts: Państwo , Data wydania, Miejsce publikacji, ...
Ustawa z dnia 4 czerwca 1920 r. o tymczasowym ustroju władz szkolnych
Państwo

Flag_of_Poland_%281927%E2%80%931980%29.svg Polska

Data wydania

4 czerwca 1920

Miejsce publikacji

Dz.U. z 1920 r. nr 50, poz. 304

Data wejścia w życie

23 czerwca 1920

Rodzaj aktu

ustawa

Przedmiot regulacji

prawo oświatowe

Status

nieobowiązujący

Ostatnio zmieniony przez

Dz.U. z 1934 r. nr 110, poz. 976

Wejście w życie ostatniej zmiany

30 stycznia 1935

Zastrzeżenia dotyczące pojęć prawnych
Close

Ustawa weszła w życie 3 tygodnie po wydaniu, tj. 23 czerwca 1920, parokrotnie nowelizowana (1922, 1926, 1934).

Dla celów administracyjnych dzieliła państwo na okręgi szkolne kierowane przez kuratorów. Kuratorium okręgu szkolnego obejmowało jedno lub kilka województw. Do czasu uchwalenia przez sejm ostatecznego ustroju władz szkolnych i samorządu szkolnego pozostawały w mocy przepisy tymczasowe o szkołach elementarnych w Królestwie Polskim z 10 sierpnia i 7 września 1917.

Oops something went wrong: