cover image

Wąwóz

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Wąwóz – rodzaj głębokiej, suchej doliny okresowo odwadnianej, która cechuje się małym spadkiem, stromymi zboczami oraz wąskim, choć płaskim dnem[1][2]. Cechą wyróżniającą wąwóz od innych podobnych form erozyjnych jest urwistość górnych części zboczy (są one pionowe lub zbliżone do pionowych) w przekroju poprzecznym doliny[3]. Powstaje w średnio spoistych skałach (gliny, lessy, iły) wskutek erozji dennej wód okresowych lub epizodycznych (erozja wąwozowa) i z czasem przekształca się w parów[1]. Wąwozy mają długość do 20 kilometrów[4] i głębokość od kilku do stu metrów[potrzebny przypis]. Łączna długość wąwozów w Polsce wynosi ok. 40 000 km[5].

Sandomierz_V_2006-114.JPG
Wąwóz Królowej Jadwigi w Sandomierzu (uważany niekiedy za debrzę)

W Polsce wąwozy najczęściej występują na obszarach lessowych w województwie małopolskim (na ponad 50% powierzchni województwa), podkarpackim (na 24% powierzchni) oraz w województwach świętokrzyskim i lubelskim (na 20% każdego z nich)[6]. Przykładami wąwozów są:

Ponadto nazwę wąwóz nadawano różnym podobnym morfologicznie obiektom (np. jarom), które nie spełniają jednak kryteriów definicji naukowej wąwozu[2]. Przykładami takich obiektów są[8]:

Formy podobne do wąwozów (ale nimi nie będące, mimo nazwy własnej) mogą się tworzyć w skałach krasowiejących (wapiennych, gipsowych) na skutek erozyjnej działalności wód płynących, np. Wąwóz Kraków, będący jarem krasowym i gardzielą[9].