Warstwa przejściowa

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Warstwa przejściowa – cienki obszar w atmosferze Słońca, rozgraniczający chromosferę od korony. Grubość warstwy przejściowej nie przekracza kilku kilometrów i w tym wąskim obszarze następuje silna zmiana warunków fizycznych. Temperatura materii zmienia się w bardzo szerokim zakresie, od około 30000 K w górnej chromosferze do około miliona kelwinów w koronie. Charakterystyczna temperatura plazmy w warstwie przejściowej to kilkaset tysięcy kelwinów.

Solar_atmosphere_atmosfera_s%C5%82o%C5%84ca_pl.png
Zależność temperatury od wysokości w atmosferze słonecznej[1].

Warstwa przejściowa jest dobrze obserwowana w promieniowaniu ultrafioletowym, szczególnie w podstawowej linii wodoru Lyman α. Charakterystyczne dla tej warstwy są linie kilkukrotnie zjonizowanych atomów węgla, tlenu, azotu, krzemu. W warstwie przejściowej dokonuje się pełna jonizacja wodoru i helu, które są głównymi składnikami materii słonecznej. Występuje tam także bardzo silne pole magnetyczne, wywierające znaczny wpływ na materię i gaz uwalniany z powierzchni Słońca.

Warstwa przejściowa jest tak cienka, gdyż materia w jej obszarze znajduje się w stanie równowagi chwiejnej. Drobne zaburzenia powodują, że materia ta przechodzi łatwo do stanu chromosferycznego lub do stanu koronalnego.

Oops something went wrong: