Quick facts: Powiązane portale, Pochodne projekty...
Projekt Technika
Powiązane portale

Portal:Technika

Pochodne projekty

Drogi i autostrady
Informatyka
XML
Elektronika
Transport szynowy
Lotnictwo
Meblarstwo
Militaria
Motoryzacja
Transport
Pożarnictwo
Radio
Telefony komórkowe
Żegluga

{{user projekt technika}}

daje efekt:

Ten wikipedysta jest uczestnikiem Projektu Technika.
Close

Oops something went wrong: