cover image

Biserica Catolică

comunitate religioasă creștină condusă de papa din Roma și care nu folosește ritul bizantin / From Wikipedia, the free encyclopedia

Biserica Catolică (din greacă καθολικός, în traducere „universal”, derivat din κατ'όλον, „care formează un întreg”) este totalitatea credincioșilor uniți prin crezul apostolic și sfintele taine sub autoritatea papei și a episcopilor aflați în comuniune cu el. Catolicii constituie cel mai numeros grup religios din lume, cu numeroase ordine călugărești. Biserica Catolică este formată dintr-un număr de biserici particulare, definite pe criterii teritoriale și rituale. În sfera de influență occidentală bisericile particulare sunt numite dieceze, iar în sfera de influență orientală, eparhii. Toate aceste organizații au în fruntea lor un episcop, considerat de credincioși ca fiind succesor direct al apostolilor. În fruntea colegiului episcopilor se află episcopul Romei, cunoscut sub numele de papă, care este văzut de credincioșii catolici drept succesor al Sfântului Petru, întâistătătorul colegiului apostolilor lui Isus Cristos.

0_Place_Saint-Pierre_-_Vatican.JPG
Bazilica Sfântul Petru din Roma, cea mai mare biserică creștină din lume și centrul catolicismului

Biserica Catolică numără peste 1,27 miliarde de credincioși.

Biserica Catolică desfășoară serviciile religioase după mai multe rituri, între care cel mai răspândit este ritul latin, practicat de Biserica Latină (Biserica Romano-Catolică). Un loc important îl are ritul bizantin, practicat, între altele, de Biserica Română Unită cu Roma.

Catholicpopulations.png
Distribuția credincioșilor catolici pe glob