Hermes

From Wikipedia, the free encyclopedia

Hermes ili Hermo (grč. Ἑρμῆς, Hermễs) je starogrčki glasnik bogova, zaštitnik putnika i lopova, pastira, pjesnika, atletičara i trgovaca; Zeusov i Majin sin. Hermesov je pandan u rimskoj mitologiji Merkur. Egipćani su ga poistovjećivali s Thothom pa je nastala legenda o Hermesu kao bogu mudrosti.

Quick facts: {{{Bog/boginja čega}}}...
Hermes

Hermes sa kerikejom, krilatim perasusom, krilatim sandalama, putničkim ogrtačem i kesom s novcem
GrčkiἙρμῆς
{{{Bog/boginja čega}}}
Roditelji:Zeus i Maja,
Mesto rođenja:Kilena u Arkadiji,
Brak:nije vjenčan,
Deca:Hermafrodit (sa Afroditom), Pripap (sa Afroditom), Pan (sa Driopom),
Epiteti:Kidimos (κύδιμος – sjajan, veličanstven), Diaktoros (διάκτορος – glasnik), Argeifontes (̓Αργειφόντης – ubica Argusa), Eriunes (ἐριούνης – koji donosi sreću), Euskopos (εὔσκοπος – dobrog vida)
Značajni kultovi:Arkadija,
Značajna svetilišta:Feneos u Arkadiji; oltari su postavljani na trgovima, u vježbalištima, na ulaznim vratima kuća, putevima,
Simboli:štap kerikej, krilate sandale, krilata kaciga. Njemu je bilo posvećeno i kamenje kojim su se obeležavali putevi hermai,
Pratioci:Pan, Oreide, Satiri,
Posvećene životinje:ovan, kornjača,
Posvećen dan:srijeda[1]
Blagoslovi:zaštita glasnika, elokvencija, jasno tumačenje znakova predskazanja, brojnost stada ili krda (plodnost stada/krda), zaštita stada i krda, pjesnička inspiracija, sigurno putovanje, zaštita gostiju, zaštita od lopova, nevidljivost, lako učenje, spretno govorenje, sportski uspijeh,
Prokletstva:loši predznaci i loše tumačenja predznaka, odumiranje stada uslijed bolesti ili neplodnosti, gubljenje stada i nezaštićenost od napada grabljivica, neuspješna trgovina, mijenjanje ljudi u druge oblike zbog kazne (najčešće u kamenje i kornjače),
U drugim religijama:Merkur, Thoth, Anubis, Hermanubis, Woden, Odin.
Close