Wikipedija:Razvrstavanje

From Wikipedia, the free encyclopedia

Disambigvacija je na Wikipediji proces rješavanja konflikata koji nastaju kada se članci o dvjema ili više različitih tema nazivaju istim imenom.

Za upotrebu termina u lingvistici vidi disambigvacija.

Oops something went wrong: