cover image

Parlament

najvyšší zastupiteľský orgán a súčasne základný orgán zákonodarnej moci / From Wikipedia, the free encyclopedia

Parlament je najvyšší zastupiteľský orgán a súčasne základný orgán zákonodarnej moci, ktorý má podobu zhromaždenia poslancov v novovekých republikách a parlamentných monarchiách.

Houses.of.parliament.overall.arp.jpg
Britský parlament v Londýne

Synonymum je snem, ale slovo snem má (aj) širší význam, najmä historický. V mnohých latinskoamerických krajinách a v USA sa parlament označuje ako kongres, v mnohých iných krajinách ako snem.

V niektorých definíciách sa pojem parlament obmedzuje len na zastupiteľské a zákonodarné zhromaždenie v tzv. parlamentom systéme.