Republika

From Wikipedia, the free encyclopedia

Republika (z latinského res publica – „vec verejná“; v prenesenom význame spoločný majetok, obec, štát) je štátne zriadenie, v ktorom sa zvrchovaná moc volí na určité obdobie.

O iných významoch výrazu Republika pozri Republika (rozlišovacia stránka).

Existujú dva základné typy republiky:

V súčasnom svete je republika najrozšírenejšou formou vlády; prevažuje v dvoch tretinách všetkých existujúcich štátov.