Zoznam organizácii Slovenskej akadémie vied - Wikiwand
For faster navigation, this Iframe is preloading the Wikiwand page for Zoznam organizácii Slovenskej akadémie vied.

Zoznam organizácii Slovenskej akadémie vied

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Toto je zoznam organizácií Slovenskej akadémie vied.[1]

Ústavy a pracoviská

Oddelenie vied o neživej prírode

Vedy o Zemi a vesmíre

Matematicko-fyzikálne vedy a informatika

Technické vedy

Oddelenie vied o živej prírode a chemických vedách

Lekárske vedy

 • Neurobiologický ústav SAV
 • Neuroimunologický ústav SAV
 • Ústav experimentálnej endokrinológie SAV
 • Ústav experimentálnej farmakológie SAV
 • Ústav experimentálnej onkológie SAV
 • Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV
 • Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV
 • Ústav pre výskum srdca SAV
 • Virologický ústav SAV

Biologické a chemické vedy

 • Botanický ústav SAV
 • Chemický ústav SAV
 • Ústav anorganickej chémie SAV
 • Ústav genetiky a biotechnológií rastlín SAV
 • Ústav molekulárnej biológie SAV
 • Ústav polymérov SAV

Poľnohospodárske a veterinárne vedy

 • Parazitologický ústav SAV
 • Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV
 • Ústav ekológie lesa SAV
 • Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV
 • Ústav krajinnej ekológie SAV
 • Ústav zoológie SAV

Oddelenie vied o spoločnosti a kultúre

Vedy o dejinách

Vedy o človeku a spoločnosti

Vedy o kultúre a umení

Špecializované pracoviská

Servisné pracoviská

 • Kongresové centrum Academia
 • Kongresové centrum Smolenice SAV
 • Správa účelových zariadení SAV
 • THS ústavov SAV Košice
 • THS USV SAV

Vedecké kolégiá

 • Vedecké kolégium SAV pre matematiku, fyziku a informatiku
 • Vedecké kolégium SAV pre vedy o Zemi a vesmíre
 • Vedecké kolégium SAV pre elektroniku, materiálový výskum a technológie
 • Vedecké kolégium SAV pre lekárske vedy
 • Vedecké kolégium SAV pre molekulárnu biológiu a genetiku
 • Vedecké kolégium SAV pre biologicko-ekologické vedy
 • Vedecké kolégium SAV pre chemické vedy
 • Vedecké kolégium SAV pre kultúrnohistorické vedy
 • Vedecké kolégium SAV pre vedu o jazyku, literatúre a umeniach
 • Vedecké kolégium SAV pre vedy o človeku a spoločnosti

Vedecké spoločnosti pri SAV

 • Rada Slovenských vedeckých spoločností pri SAV

Vedy o Zemi a vesmíre

 • Asociácia slovenských geomorfológov pri SAV
 • Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV
 • Slovenská bioklimatologická spoločnosť pri SAV
 • Slovenská geografická spoločnosť pri SAV
 • Slovenská geologická spoločnosť pri SAV
 • Slovenská meteorologická spoločnosť pri SAV

Matematicko-fyzikálne vedy a informatika

 • Jednota slovenských matematikov a fyzikov pri SAV
 • Slovenská fyzikálna spoločnosť pri SAV
 • Slovenská spoločnosť pre kybernetiku a informatiku pri SAV
 • Slovenská štatistická a demografická spoločnosť pri SAV

Technické vedy

 • Slovenská akustická spoločnosť pri SAV
 • Slovenská dopravná spoločnosť pri SAV
 • Slovenská spoločnosť pre mechaniku pri SAV
 • Vedecká spoločnosť pre náuku o kovoch pri SAV

Lekárske vedy

 • Slovenská Alzheimerova spoločnosť pri SAV
 • Slovenská histo a cytochemická spoločnosť pri SAV
 • Slovenská imunologická spoločnosť pri SAV
 • Slovenská spoločnosť pre neurovedy pri SAV

Biologické a chemické vedy

 • Slovenská biologická spoločnosť pri SAV
 • Slovenská botanická spoločnosť pri SAV
 • Slovenská chemická spoločnosť pri SAV
 • Slovenská ekologická spoločnosť pri SAV
 • Slovenská entomologická spoločnosť pri SAV
 • Slovenská mykologická spoločnosť pri SAV
 • Slovenská spoločnosť pre biochémiu a molekulárnu biológiu pri SAV
 • Slovenská zoologická spoločnosť pri SAV

Poľnohospodárske a veterinárne vedy

 • Slovenská parazitologická spoločnosť pri SAV
 • Slovenská spoločnosť pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárne vedy pri SAV

Vedy o dejinách

 • Slovenská antropologická spoločnosť pri SAV
 • Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV
 • Slovenská historická spoločnosť pri SAV
 • Slovenská orientalistická spoločnosť pri SAV
 • Slovenská spoločnosť pre dejiny vied a techniky pri SAV
 • Umeleckohistorická spoločnosť Slovenska pri SAV

Vedy o človeku a spoločnosti

 • Nezávislé združenie ekonómov Slovenska pri SAV
 • Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV
 • Slovenská jednota klasických filológov pri SAV
 • Slovenská kriminologická spoločnosť pri SAV
 • Slovenská limnologická spoločnosť pri SAV
 • Slovenská literárnovedná spoločnosť pri SAV
 • Slovenská národopisná spoločnosť pri SAV
 • Slovenská pedagogická spoločnosť pri SAV
 • Slovenská psychologická spoločnosť pri SAV
 • Slovenská sociologická spoločnosť pri SAV
 • Slovenská spoločnosť pre medzinárodné právo pri SAV
 • Slovenská spoločnosť pre regionálnu politiku pri SAV
 • Slovenská spoločnosť pre štúdium náboženstiev pri SAV
 • Slovenská teatrologická spoločnosť pri SAV
 • Slovenské filozofické združenie pri SAV
 • Slovenské združenie pre politické vedy pri SAV

Iné

 • Učená spoločnosť SAV
 • Odborový zväz SAV

Neziskové mimovládne organizácie pôsobiacich pri SAV

 • Nadácia Výskum rakoviny
 • Dr. Štefan Ambrózy Migazzi, n.f.
 • Spoločnosť PRO HISTORIA
 • Nadácia "PRO NATURA"
 • Slovenská národopisná spoločnosť pri SAV
 • Nadácia Dionýza Blaškoviča pre rozvoj virológie

Referencie

 1. Organizačná štruktúra SAV [online]. Bratislava : Slovenská akadémia vied, [cit. 2017-11-07]. Dostupné online.


{{bottomLinkPreText}} {{bottomLinkText}}
Zoznam organizácii Slovenskej akadémie vied
Listen to this article