CONOR je normativna datoteka osebnih in korporativnih imen v sistemu COBISS.SI. Normativna kontrola temelji na povezavi med bibliografskimi in normativnimi zapisi. Vsebuje:

  • normativne zapise s podatki o osebnih imenih avtorjev (sprejeta oblika imena), ki so enotno določeni za uporabo v celotnem sistemu katalogizacije,
  • druge podatke, kot so variantne značnice, sorodne značnice, opombe itd.

Korporacije zaenkrat še niso vključene v normativno kontrolo. Baza se ažurira dnevno za potrebe vzajemne katalogizacije.

Oops something went wrong: