Dogodek

razločitvena stran Wikimedie / From Wikipedia, the free encyclopedia

Dogódek je po SSKJ vse kar se zgodi.

Posebni pomeni besede dogodek:

V umetnosti: